Privacy voorwaarden

Ons beleid met betrekking tot privacy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht dit houdt in dat iedere instantie verplicht is om transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij bezit. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In onderstaande verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tekst volgt.

Cookies
Tekst volgt.